مزایده منزل مسکونی مساحت 442.88متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی مساحت 442.88متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:53:41
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز
مزایده منزل مسکونی مساحت 442.88متر کلاسه 961313
مزایده :97.3.20
مبلغ 15.017.040.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت 442.88متر
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 97.2.27