مزایده ملک مسکونی دو طبقه مساحت 187.63متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مسکونی دو طبقه مساحت 187.63متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:59:38
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی هندیجان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی هندیجان
مزایده ملک مسکونی دو طبقه مساحت 187.63متر کلاسه 9409986134100130
مزایده :97.3.5
ساعت 10
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده،مزایده ملک مسکونی دو طبقه مساحت 187.63متر
آدرس :
خوزستان, , -
منبع :
محلی خوزستان 97.2.26