مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:02:26
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای ثبت دوگنبدان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
اجرای ثبت دوگنبدان
مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249متر کلاسه 9600053
مزایده :97.3.20
مبلغ 2.740.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 249متر
آدرس :
کهگیلویه و بویراحمد, -
منبع :
شروع 97.2.27