مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 1638.21متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 1638.21متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:06:25
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/04/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ممسنی
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ممسنی
مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 1638.21متر کلاسه 962094
مزایده :97.4.6
ساعت نه و نیم 4 شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده،مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 1638.21متر
آدرس :
فارس, , , -
منبع :
محلی فارس 97.2.27