مزایده سه دانگ یکباب منزل مسکونی آپارتمانی 35 سال ساخت
[ نسخه چاپی ]

مزایده سه دانگ یکباب منزل مسکونی آپارتمانی 35 سال ساخت

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:09:41
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادرس اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادرس اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم
مزایده سه دانگ یکباب منزل مسکونی آپارتمانی 35 سال ساخت کلاسه 20.970038
مزایده :97.3.19
ساعت نه الی ده شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده،مزایده سه دانگ یکباب منزل مسکونی آپارتمانی 35 سال ساخت
آدرس :
فارس, , -
منبع :
محلی فارس 97.2.27