مزایده دستگاه جوش نقطه ای
[ نسخه چاپی ]

مزایده دستگاه جوش نقطه ای

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:11:36
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود
شرح آگهی :
آگهی مزایده و فروش اموال منقول ؟
کلاسه 941113
 مزایده دستگاه جوش نقطه ای به مبلغ 12.000.000 ریال ارزیابی میگردد
مزایده روز دوشنبه 97.3.28 ساعت 10 الی 10:30
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود - غضنفری
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه نمایید
خلاصه :
اگهی مزایده , مزایده دستگاه جوش نقطه ای
آدرس :
سمنان, -
منبع :
حمایت 97.2.27