مزایده پلاک ثبتی مساحت 1625متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی مساحت 1625متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:18:20
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز
مزایده پلاک ثبتی مساحت 1625متر کلاسه 950007
مزایده :97.3.7
مبلغ 19.604.750.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1625متر
آدرس :
فارس, , -
منبع :
محلی فارس 97.2.26