مزایده ملک مساحت عرصه 159.10متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت عرصه 159.10متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:22:53
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 4 حقوقی تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 4 حقوقی تبریز
مزایده ملک مساحت عرصه 159.10متر نوبت اول کلاسه 970291
مزایده :97.3.13
ساعت یازده الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 159.10متر نوبت اول
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی اذرشرقی 97.2.27