مزایده 1.28 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 224متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده 1.28 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 224متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:33:59
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام خانواده دادگستری شیراز
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
مدیر اجرای احکام خانواده دادگستری شیراز
مزایده 1.28 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 224متر کلاسه 951323
مزایده :97.3.8
ساعت نه ونیم الی 10:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده 1.28 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 224متر
آدرس :
فارس, -
منبع :
محلی فارس 97.2.27