مزایده ششدانگ خانه نسقی مساحت 150متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ خانه نسقی مساحت 150متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:36:30
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه خشکبیجار
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه خشکبیجار
مزایده ششدانگ خانه نسقی مساحت 150متر کلاسه 940034
مزایده :97.3.12
مبلغ 90.000.000 ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ خانه نسقی مساحت 150متر
آدرس :
گیلان, -
منبع :
محلی گیلان 97.2.27