مزایده 1913 دو هزارم سهم مشاع از 5 سهم
[ نسخه چاپی ]

مزایده 1913 دو هزارم سهم مشاع از 5 سهم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:45:38
تاریخ شروع :
1397/02/26
نوع پایان آگهی :
1397/03/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد
مزایده 1913 دو هزارم سهم مشاع از 5 سهم کلاسه 942577
مبلغ مزایده 15.480.000.000 ریال
زمان 97.3.7
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده 1913 دو هزارم سهم مشاع از 5 سهم
آدرس :
اصفهان, اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 97.2.26