مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 160 مترمربع
[ نسخه چاپی ]

مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 160 مترمربع

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 12:48:03
تاریخ شروع :
1397/02/24
نوع پایان آگهی :
1397/03/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شبعه اجرای احکام مدنی کرمانشاه
شرح آگهی :
اگهی مزایده؟
نوبت اول
شبعه اجرای احکام مدنی کرمانشاه
مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 160 مترمربع پرونده 960178
مبلغ 1.747.500.000 ریال
زمان 97.3.13
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 160 مترمربع
آدرس :
کرمانشاه, -
منبع :
محلی کرمانشاه 97.2.24