مزایده فروش سیم جوش نمره 3 و 4 به وزن یک تن
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش سیم جوش نمره 3 و 4 به وزن یک تن

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/06/01 - 2018-08-23 09:38:16
تاریخ شروع :
1397/05/30
نوع پایان آگهی :
1397/06/11
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
کلاسه 961147
دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز
مزایده فروش سیم جوش 7.*18 نمره 3 به وزن یک تن
نمره 4 به وزن یک تن  جمعا به ارزش : 260.000.000 ریال
مزایده روز یکشنبه مورخ 97.6.11  از ساعت 11 الی 12 صبح
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ، مزایده فروش سیم جوش نمره 3 و 4 به وزن یک تن
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی آذربایجان شرقی 97.5.30