مزایده سیم جوش
[ نسخه چاپی ]

مزایده سیم جوش

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/06/03 - 2018-08-25 11:50:00
تاریخ شروع :
1397/05/30
نوع پایان آگهی :
1397/06/11
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول؟
کلاسه 950206
مزایده: سیم جوش 70 * 18 نمره 3  به وزن یک تن - نمره 4 به وزن یک تن  ارزش کل اموال 260.000.000 ریال
تاریخ مزایده: 97.6.11 روز یکشنبه از ساعت 11 الی 12 صبح
دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده, مزایده سیم جوش
آدرس :
آذربایجان شرقی, آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی آذربایجان شرقی 97.5.30