مزایده الکترود گرافیتی
[ نسخه چاپی ]

مزایده الکترود گرافیتی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/06/21 - 2018-09-12 14:22:06
تاریخ شروع :
1397/06/21
نوع پایان آگهی :
1397/07/14
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم
شرح آگهی :
اگهی مزایده اموال منقول ؟
کلاسه 970703
مزایده الکترود گرافیتی -پرس هیدرولیکی - دستگاه پرس الکترود - قالب پرس های الکترود  جمع کل 3.504.000.000 ریال
مزایده در تاریخ 97.7.14 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم - غفاری
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه نمایید
خلاصه :
اگهی مزایده , مزایده الکترود گرافیتی
آدرس :
تهران, -
منبع :
رویش ملت 97.6.21