مزایده الکترود جوشکاری
[ نسخه چاپی ]

مزایده الکترود جوشکاری

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/07/02 - 2018-09-24 12:00:16
تاریخ شروع :
1397/07/02
نوع پایان آگهی :
1397/07/10
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سیمان البرز
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
الکترود جوشکاری مارک رضا مدل 6013 به مقدار 4360 کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم 65000 ریال در تاریخ 97.07.10 ساعت 10 صبح به مزایده گذاشته می شود.
شهرام پرویز - مدیر تصفیه شرکت ورشکسته سیمان البرز
جهت رویت اطلاعات بیشتر آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه کنید.
خلاصه :
مزایده, مزایده الکترود جوشکاری
آدرس :
سمنان, -
منبع :
محلی سمنان 97.07.02