مزایده فروش ضایعات آلومینیومی، رادیاتور و باطری های اسقاطی
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش ضایعات آلومینیومی، رادیاتور و باطری های اسقاطی

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/07/18 - 2018-10-10 14:08:07
تاریخ شروع :
1397/07/17
نوع پایان آگهی :
1397/07/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
شرح آگهی :
آگهی مزایده؟
فروش ضایعات آلومینیومی، رادیاتور و باطری های اسقاطی خودروهای شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
نوبت اول
- نام مزایده گزار: شرکت عمران، آب و خدمات ممنطقه آزاد کیش
- نشانی مزایده گزار:
- دفتر مرکزی مزایده گزار : جزیره کیش -  میدان خلیج فارس بلوار ایران - مجتمع اداری پارس - دبیرخانه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش - تلفن 44421380- 076
- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا - بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک) نبش خیابان کیش ساختمان شماره 45 طبقه همکف تلفن 88780747- 021
ردیف
موضوع مزایده
مبلغ برآورد پایه (ریال)
1 فروش حدود 25 تن ضایعات آلومینیومی موجود در انبار اجرائی شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش
1.375.000.000
2 فروش حدود 300 کیلوگرم رادیاتور کامیون موجود در انبار ماشین آلات شرکت عمران و خدمات منطقه آزاد کیش
24.000.000
3 فروش حدود 170 کیلوگرم رادیاتور خودروی سواری موجود در انبار ماشین آلات شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش
9.350.000
4 فروش حدود 2300 کیلوگرم باطری های اسقاطی خودرو در آمپرهای مختلف مجود در انبار ماشین آلات شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش
115.000.000
مبلغ کل برآورد پایه: 1.523.000.000 ریال (یک میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون ریال)
تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16 مورخ 97.07.24
آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها:  تا ساعت 16 مورخ 97.07.25
محل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مزایده گزار
تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: 11.30 مورخ 97.07.28 در دفتر مرکزی مزایده گزار
تبصره: حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می باشد.
مبلغ خرید هر یک از اسناد مزایده: 500.000 (پانصد هزار) ریال
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده 100.000.000 ریال که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود:
- ارائه رسید بانکی واریز نقدی به شماره حساب 1- 77788999- 820- 4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
- ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مزایده گزار
- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مزایده
ترتیب دریافت اسناد مزایده:
شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مزایده گزار تسلیم نمایند:
- تهیه و تکمیل  اسناد و پیشنهادها
- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
- دریافت رسید تحویل پیشنهادها
سایر شرایط مزایده
- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود. مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44421380- 076 تماس یا به سایت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید.
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
خلاصه :
مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات آلومینیومی، رادیاتور و باطری های اسقاطی
آدرس :
هرمزگان, هرمزگان - جزیره کیش
منبع :
محلی هرمزگان 97.7.17