مزایده 200 عدد گارد جور از همه مدل گوشی ها ، 700 عدد شارژ طرح جور
[ نسخه چاپی ]

مزایده 200 عدد گارد جور از همه مدل گوشی ها ، 700 عدد شارژ طرح جور

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/07/23 - 2018-10-15 14:58:39
تاریخ شروع :
1397/07/23
نوع پایان آگهی :
1397/08/14
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد
کلاسه 962572
مزایده: 200 عدد گارد جور از همه مدل گوشی ها به قیمت هر عدد 75.000 ریال
700 عدد شارژ طرح کپی جور به شرط سلامت اجناس به قیمت هر عدد 50.000 ریال
جمعا به ارزش 50.000.000 ریال
مزایده: روز دوشنبه مورخ 97.8.14 از ساعت 8 الی 8.30 صبح
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ، مزایده 200 عدد گارد جور از همه مدل گوشی ها ، 700 عدد شارژ طرح جور
آدرس :
خراسان شمالی , -
منبع :
حمایت 97.7.23