مزایده 206 قلم کالا
[ نسخه چاپی ]

مزایده 206 قلم کالا

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/07/25 - 2018-10-17 14:17:24
تاریخ شروع :
1397/07/25
نوع پایان آگهی :
1397/08/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف زاهدان
شرح آگهی :
آگهی مزایده  ؟
کلاسه 970477
206 قلم کالا به ارزش 15.207.000 تومان
تاریخ مزایده 97.8.7
دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف زاهدان
شامل کپسول الیاس گاز -پیک نیک - یخچال - جادکوری چوبی - پایه چوبی ....
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده, مزایده 206 قلم کالا
آدرس :
سیستان و بلوچستان, -
منبع :
کلید97.7.25