مزایده باطری سبک و سنگین
[ نسخه چاپی ]

مزایده باطری سبک و سنگین

شماره آگهی :
97-2
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/07/28 - 2018-10-20 11:02:59
تاریخ شروع :
1397/07/28
نوع پایان آگهی :
1397/08/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت زامیاد
شرح آگهی :
اگهی مزایده اقلام راکد و مازاد شرکت زامیاد ؟
97-2
شرح کالا
 مقدار تقریبی
 میزان
سپرده ریال
 نواع قطعات ترئینی بدنه
و موتوری نیسان از خط برگشتی
 524 قلم
 100.000.000
 انواع باطری سبک و سنگین
از خط برگشتی
 5 قلم
 40.000.000
 انواع رنگ رویه و چسب به همراه
بشکه از خط برگشتی
 5 قلم
 10.000.000
 انواع اتاق و قطعات بدنه رنگی
و آستر شده نیسان از خط برگشتی
 22 قلم
 50.000.000
 انواع مجموعه لاستیک مونتاژ
شده نیسان از خط برگشتی
 4 قلم
 10.000.000
 انواع موتور نیسان از خط برگشتی
 4 دستگاه
 40.000.000
 انواع ورق شیت روغنی از خط برگشتی
 14000
کیلوگرم
 30.000.000
 انواع قطعات مازاد کاربری نیسان
 32 قلم
 20.000.000
 انواع قطعات کامیومن ایویکو و
نیسان راکد و مازاد
 32 قلم
 15.000.000
 گیربکس نیسان برگشت از گارانتی
به صورت معدومی
 1000 دستگاه
 200.000.000
 انواع لوازم و قطعات برگشت از گارانتی (
داغی ) نیسان به صورت معدومی
 54000
کیلوگرم
 80.000.000
 انواع باطری مستعمل و معدومی
برگشت از گارانتی به صورت کیلویی بدون
آب
 921 کیلوگرم
 20.000.000
 انواع اگزوز برگشت از گارانتی به صورت
معدومی و کیلویی
 22000
کیلوگرم
 200.000.000
 انواع اتاق جلو و اتاقبار نیسان
برگشت از گارانتی به صورت معدومی
 2 قلم
 20.000.000
 انواع لاستیک جلو و عقب نیسان
برگشت از گارانتی به صورت معدومی
 2 قلم
 30.000.000
 قلع خالص راکد ومازاد
 345
 کیلوگرم
 10.000.000
 انواع قطعات کامپیوتری اسقاطی
 181 قلم
 10.000.000
 انواع قطعات راکد و ضایعاتی خودروهای
سنگین
 31 قلم
 10.000.000
 انواع سیلندرهای گازی مازاد و ضایعاتی
 5 قلم
 150.000.000
 انواع سنباده راکد و مازاد
9 قلم 
 500.000.000
متقاضیان می توانند از تاریخ 97.7.30 تا 97.8.2 در ساعتت اداری از ساعت 8 الی 12 و 13 الی 15 جهت بازدد و ارائه پیشنهاد قیمت به واحد فروش اقلام راکد و مازاد شرکت زامیاد واقع در جاده قدیم کرج بعد از چهارراه ایران خودرو و بلوار گلستانک کیلومتر 16 ط اول ساختمان فروش و خدمات پس از فروش مراجعه نمایند
برگ درخواست شرکت در مزایده پس از واریز مبلغ سپرده های شرکت در مزایده اقلام فوق یک فقره چک بانکی در وجه خریدار و تسلیم ان به واحد فروش اقلام راکد و مازاد شرکت در اختیار بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت
خلاصه :
اگهی مزایده , مزایده باطری سبک و سنگین
آدرس :
-, -
منبع :
ایران 97.7.28