مزایده دستگاه جوش، دستگاه برش خطی و...
[ نسخه چاپی ]

مزایده دستگاه جوش، دستگاه برش خطی و...

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/13 - 2018-11-04 14:34:50
تاریخ شروع :
1397/08/13
نوع پایان آگهی :
1397/08/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری اراک
شرح آگهی :
اگهی مزایده نوبت اول اموال منقول ؟
اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری اراک
مزایده : دستگاه جوش یک عدد - یک عدد دستگاه برش خطی - دستگاه برش لوله - دستگاه برش هوا  و...
جمعا به ارزش 592.300.000  ریال
مزایده روز یکشنبه مورخ 97.8.20 ساعت 11 صبح
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده، مزایده دستگاه جوش، دستگاه برش خطی و...
آدرس :
مرکزی, -
منبع :
محلی مرکزی 97.8.13