متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
  • 12385
[ نسخه چاپی ]

:: متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

شماره :
12385
عنوان :
متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
توضیحات تکمیلی :
شماره: 104043/54716
رییس جمهور قانون شماره: 104043/54716 مورخ 96.8.22 را خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام نموده است:
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادین و دارایی در جلسه 96.8.17 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

تاریخ شروع :
1396/10/04
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021