بخشنامه گمرک ایران در مورد واردات قطعی و واردات موقت گندم
  • 12386
[ نسخه چاپی ]

:: بخشنامه گمرک ایران در مورد واردات قطعی و واردات موقت گندم

شماره :
12386
عنوان :
بخشنامه گمرک ایران در مورد واردات قطعی و واردات موقت گندم
توضیحات تکمیلی :
ارگان گمرک ایران
شماره 981134/96/231
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران بخشنامه شماره 981134/96/231 مورخ 96.9.13 را خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کل کشور به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویرنامه شماره 4035/501/96 مورخ  96.9.8 معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تحقق خودکفایی گندم و مواجهه با مازاد تولید وذخایر کالای مزبور ارسال می گردد. با توجه به مفاد فوق الاشاره واردات گندم (به جز ورود موقت که طبق مقررات گمرکی صرفا برای صادرات است) امکان پذیر نمی باشد. لذا دستور فرمایید از هرگونه ترخیص گندم اکیدا خودداری نمایند.

تاریخ شروع :
1396/10/04
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021