پاکت‌های مزایده واگذاری شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز در سازمان خصوصی سازی بازگشایی شد.
  • 12390
[ نسخه چاپی ]

:: پاکت‌های مزایده واگذاری شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز در سازمان خصوصی سازی بازگشایی شد.

شماره :
12390
عنوان :
پاکت‌های مزایده واگذاری شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز در سازمان خصوصی سازی بازگشایی شد.
توضیحات تکمیلی :

پاکت‌های مزایده واگذاری شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز در سازمان خصوصی سازی بازگشایی شد.
پاکت‌های مزایده واگذاری شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز در سازمان خصوصی سازی بازگشایی شد.

مزایده واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز شامل ۲ هزار سهم دیروز در سازمان خصوصی سازی برگزار شد که بالاترین رقم پیشنهادی برای این شرکت ۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.
بر اساس این گزارش، برای این مزایده ۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز به قیمت پایه هر سهم ۲۰ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۳۰۰ ریال و ارزش کل پایه ۴۰میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریال آگهی شده بود.

تاریخ شروع :
1396/10/06
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021