بخشنامه گمرک ایران در خصوص نحوه تنظیم اظهارنامه برای کالاهای متروکه
  • 12394
[ نسخه چاپی ]

:: بخشنامه گمرک ایران در خصوص نحوه تنظیم اظهارنامه برای کالاهای متروکه

شماره :
12394
عنوان :
بخشنامه گمرک ایران در خصوص نحوه تنظیم اظهارنامه برای کالاهای متروکه
توضیحات تکمیلی :
شماره 232/8/96/982371
معاون فنی وامور گمرکی گمرک ایران بخشنامه شماره 232/8/96/982371 مورخ 96.9.13 را خطاب به ناظرین گمرکات استان ها و مدیران کل گمرکات اجرایی مستقل کل کشور به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو بخشنامه شماره /96/873629 مورخ 96.8.16 در خصوص تنظیم اظهارنامه برای کلیه کالاهای متروکه موجود درآن گمرک متقضی است گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته مشتمل بر 1- تعداد ردیف های متروکه 2- تعداد اظهارنامه های تنظیم شده 3- تعداد اظهارنامه هایی که کالای آن تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردیده است. به انضمام سایر اقدامات و یا مشکلات احتمالی که در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین وجود دارد اسرع وقت به این معاونت ارسال نمایند.
تاریخ شروع :
1396/10/07
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021