بخشنامه گمرک ایران در مورد ابلاغ مقررات جدید ثبت سفارش کالاها به گمرکات سراسر کشور
  • 12395
[ نسخه چاپی ]

:: بخشنامه گمرک ایران در مورد ابلاغ مقررات جدید ثبت سفارش کالاها به گمرکات سراسر کشور

شماره :
12395
عنوان :
بخشنامه گمرک ایران در مورد ابلاغ مقررات جدید ثبت سفارش کالاها به گمرکات سراسر کشور
توضیحات تکمیلی :
ارگان گمرک ایران
شماره 96/1014363
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران بخشنامه شماره 96/1014363 مورخ 96.9.20 را خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کل کشور به شرح زیر اعلام نموده است: به پیوست تصویرنامه شماره 96/100/41015 مورخ 96.8.24 سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون مقررات، صادرات و واردات در خصوص تعیین ثبت سفارش، حداکثر مهلت ورود کالا به کشور و ... جهت اطلاع لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

تاریخ شروع :
1396/10/07
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021