بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی سال 1396
  • 12396
[ نسخه چاپی ]

:: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی سال 1396

شماره :
12396
عنوان :
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی سال 1396
توضیحات تکمیلی :
ارگان سازمان امور مالیاتی کشور
شماره 200/96/117
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره 200/96/117 مورخ 96.8.20 را به شرح زیر اعلام نموده است.
براساس پیشنهاد شماره 200/12926 مورخ 96.8.13 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد در اجرای اختیارات تبصره (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 96.4.31 مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1394 (1397.2.15) تمدید میشود.
تاریخ شروع :
1396/10/07
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021