لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
  • 12397
[ نسخه چاپی ]

:: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

شماره :
12397
عنوان :
لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
توضیحات تکمیلی :

ارگان: رییس جمهور

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوصن ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه 96.7.30 هیات وزیران تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.

 

تاریخ شروع :
1396/10/07
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021