بخشنامه بانک مرکزی در در مورد اجرای بهینه مفاد اسناد و قراردادهای لازم الاجرای تنظیم شده بین موسسه اعتباری و مشتریان
  • 12398
[ نسخه چاپی ]

:: بخشنامه بانک مرکزی در در مورد اجرای بهینه مفاد اسناد و قراردادهای لازم الاجرای تنظیم شده بین موسسه اعتباری و مشتریان

شماره :
12398
عنوان :
بخشنامه بانک مرکزی در در مورد اجرای بهینه مفاد اسناد و قراردادهای لازم الاجرای تنظیم شده بین موسسه اعتباری و مشتریان
توضیحات تکمیلی :

ارگان بانک مرکزی

شماره: 96/302199

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشنامه

شماره: 96/302199 مورخ 96.9.23 را به شرح زیر اعلام نموده است:

همانگونه که مستحضرید در حال حاضر براساس قوانین و مقررات مربوط جاری از جمله آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب سال 1378، بازداشت اموال متعهد (بدهکار) در مراجع ثبتی به تقاضای متعهدله و با معرفی اموال واملاک وی توسط متقاضی صورت می گیرد که این رو به در مورد بانکها و موسسات اعتباری نیز صادق بوده و بانک در اجرای ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، با ارایه نسخه ای از قرارداد مربوطه که وفق مفاد این ماده در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. می تواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه و بالطبع وصول مطالبات خویش از این طریق در دفاتر اسناد رسمی و حوزه های ثبتی ذیصلاح اقدام نماید.

خواهشمند است جهت دریافت متن کامل با شرکت پارس نماد داده ها با تلفن های 2-88349671 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ شروع :
1396/10/07
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021