استعلام احداث مخزن ذخیره 100 متر مکعبی
[ نسخه چاپی ]

استعلام احداث مخزن ذخیره 100 متر مکعبی

شماره آگهی :
11961166000037
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/20 - 2018-01-10 15:25:34
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/10/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت آبفار استان
شرح آگهی :
استعلام ؟
شرح کلی نیاز
 دستگاه خریدار
شماره نیاز 
تاریخ اعلان عمومی 
گروه کالا
تاریخ اعتبار نیاز 
احداث مخزن ذخیره 100 متر مکعبی
شرکت آبفار استان
11961166000037 96.10.20
2 روز و 17 ساعت

 جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید
خلاصه :
استعلام ,استعلام احداث مخزن ذخیره 100 متر مکعبی
آدرس :
-, -, -
منبع :
سایت 96.10.20