استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی
[ نسخه چاپی ]

استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی

شماره آگهی :
11961166000036
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/20 - 2018-01-10 15:26:35
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/10/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت آبفار استان
شرح آگهی :

استعلام؟

شرح  نیاز
دستگاه
شماره
گروه کالا
تاریخ اعتبار نیاز
احداث و لایروبی قنات و بهسازی
شرکت آبفار استان 11961166000036  -
21 ساعت و 23 دقیقه

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمائید.

خلاصه :
استعلام, استعلام ​احداث و لایروبی قنات و بهسازی
آدرس :
-, -
منبع :
سایت 96.10.20