استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه
[ نسخه چاپی ]

استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه

شماره آگهی :
11961054000057
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/20 - 2018-01-10 15:30:13
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/10/26
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس
شرح آگهی :

استعلام؟

شرح  نیاز
دستگاه
شماره
 تاریخ اعلان
رتبه
زمان
انجام مطالعات طرح جامع منطقه شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس
11961054000057 96.10.20   6 روز و 21 ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمائید.

خلاصه :
استعلام, استعلام انجام مطالعات طرح جامع منطقه
آدرس :
فارس, فارس, --
منبع :
سایت 96.10.20