استعلام ​فرش ، گیلم و موکت
[ نسخه چاپی ]

استعلام ​فرش ، گیلم و موکت

شماره آگهی :
11963371000042
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/21 - 2018-01-11 12:14:46
تاریخ شروع :
1396/10/21
نوع پایان آگهی :
1396/10/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان
شرح آگهی :

استعلام؟

شرح  نیاز
دستگاه
شماره
 تاریخ اعلان
رتبه
زمان
ایران کد مشابه است
مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان
11963371000042 96.10.21 فرش ، گیلم و موکت
3 روز و 4 ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمائید.

خلاصه :
استعلام,استعلام ​فرش ، گیلم و موکت
آدرس :
اصفهان, اصفهان, اصفهان, -
منبع :
سایت 96.10.21