استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6
[ نسخه چاپی ]

استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6

شماره آگهی :
12961091000231
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/21 - 2018-01-11 12:14:56
تاریخ شروع :
1396/10/21
نوع پایان آگهی :
1396/10/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
شرح آگهی :

استعلام؟

شرح  نیاز
دستگاه
شماره
 تاریخ اعلان
رتبه
زمان
شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
12961091000231 1396.10.21 امور تاسیساتی
3 روز و 20 ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمائید.

خلاصه :
استعلام, استعلام شیر سه راهه سایز 6 اینچ فشار 6
آدرس :
-, -
منبع :
سایت 96.10.21