مناقصه اجرای عملیاتی شبکه رادیوئی مدیریت حوادث ...
[ نسخه چاپی ]

مناقصه اجرای عملیاتی شبکه رادیوئی مدیریت حوادث ...

شماره آگهی :
2339
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/21 - 2018-01-11 12:15:34
تاریخ شروع :
1396/10/21
نوع پایان آگهی :
1396/10/26
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شرح آگهی :
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فراخوان مناقصه     شناسه مناقصه: 2339
نام واحد برگزار کننده مناقصه: مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی
موضوع مناقصه: اجرای عملیاتی شبکه رادیوئی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان خراسان رضوی
مدت  واگذاری: یک سال
مهلت دریافت اسناد: 96.10.26
مهلت تحویل اسناد: 96.11.6
تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه: 96.11.9
توضیحات:
تاریخ درج: 2018.1.9    12:26:50
خلاصه :
مناقصه,مناقصه اجرای عملیاتی شبکه رادیوئی مدیریت حوادث ...
آدرس :
خراسان رضوی, خراسان رضوی-
منبع :
سایت 96.10.21