استعلام کامپیوتر
[ نسخه چاپی ]

استعلام کامپیوتر

شماره آگهی :
​12963520000065
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/21 - 2018-01-11 12:17:41
تاریخ شروع :
1396/10/21
نوع پایان آگهی :
1396/10/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان جهاد کشاورزی
شرح آگهی :

استعلام؟

شرح  نیاز
دستگاه
شماره
نوع نیاز طبقه بندی موضوعی  تاریخ اعلان
گروه کالا
زمان
کامپیوتر all in one مدل msi
سازمان جهاد کشاورزی 12963520000065 انتخاب کالا
کالا 96.10.21 کامپیوتر و فناوری  2 روز و 2 ساعت

جهت کسب اطلاعات کامل آگهی به سامانه ستاد  WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمائید.

خلاصه :
استعلام ,استعلام کامپیوتر
آدرس :
-, -
منبع :
سایت 96.10.21