استعلام سرور , سایت ستاد
[ نسخه چاپی ]

استعلام سرور , سایت ستاد

شماره آگهی :
11963167000007
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 11:41:29
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/10/26
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین
شرح آگهی :
استعلام ؟

 شرح کلی نیاز 
 نام دستگاه خریدار
 شماره نیاز
تاریخ  گروه کالا
 تاریخ اعتبار نیاز
سرور مدل P DL380 G9به شرح فا... سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین  119631670000007 96.10.23 کامپیوتر و فناوری ۳ روز و ۱ ساعت 

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه فرمایید.

خلاصه :
استعلام ,استعلام سرور , سایت ستاد
آدرس :
قزوین, -
منبع :
سایت 96.10.23