مناقصه پروژه عملیات طرح بلوار ... نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مناقصه پروژه عملیات طرح بلوار ... نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 12:52:59
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/10/30
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری سمیرم
شرح آگهی :
آگهی مناقصه نوبت دوم ؟
شهرداری سمیرم در نظر دارد پروژه عملیات طرح بلوار سلامت با اعتباری بالغ بر 20.000.000.000 ریال به صورت اسناد خزانه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت و اطلاع از شرایط مناقصه از تاریخ 96.10.23 لغایت 96.10.30 به مدت 7 روز کاری به شهرداری مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 96.11.1 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند
شهرداری در رد یا قبول کلیه مکاتبات مختار است
ضمنا هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
حسینعلی صادقی - شهردار سمیرم
خلاصه :
آگهی مناقصه , مناقصه پروژه عملیات طرح بلوار ... نوبت دوم
آدرس :
اصفهان, بلوار سلامت
منبع :
محلی اصفهان 96/10/23