مناقصه نصب 750 انشعاب فولادی ...
[ نسخه چاپی ]

مناقصه نصب 750 انشعاب فولادی ...

شماره آگهی :
96/86 نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:03:21
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/11/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت گاز استان خوزستان
شرح آگهی :
نوبت اول؟
آگهی فراخوان مناقصه عمومی 96/86 یک مرحله ای - نوبت اول شماره مجوز: 1396.4795
شرکت گاز استان خوزستان واقع در اهواز، میدان شهید بندر، ابتدای بزرگراه اهواز سربندر در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح زیر اقدام نماید:
1- شرح مختصر خدمات: نصب 750 انشعاب فولادی مناطق ذوالفقاری و سده و جمشید آباد شهرستان آبادان
2- محل اجرای خدمات: آبادان
3- تاریخ و مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
4- نام ونشانی مدیر طرح: اهواز، مدیریت بهره برداری، ساختمان بهره برداری
5- نحوه دریافت اسناد مناقصه: حضوری و هزینه خرید آن 150000 ریال می باشد
6- محل توزیع اسناد: اهواز، میدان شهید بندر، شرکت گاز استان خوزستان امور پیمان ها
7- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط توزیع خواهد شد
8- داشتن تجهیزات و امکانات و تخصص لازم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای رایج شرکت ملی گاز ایران
9- تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزیابی می باشد و داشتن گواهی تعیین صلاحیت رتبه بندی مرتبط با موضوع مناقهص از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری و یا استانداری های مربوطه (با اعتبار زمان) لازم و نامه آخرین تغییرات معتبر آن شرکت به همراه اعلام آمادگی و ذکر شناسه ملی حقوقی و ارائه کد پستی و تلفن تماس الزامی
است.
10- داشتن گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است
11- ارائه مدارک و فرم های استعلام ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد
12- کلیه مناقصه گران می بایست توان تهیه تضمین معتبر شرکت در مناقصه طبق مفاد آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ ت 50659 ه مصوب 94.9.29 را دارا باشند.
13- لازم است شرکت کنندگان در مناقصه حداقل دارای رتبه 5 تاسیسات یا 5 نفت و گاز و ظرفیت خالی جهت شرکت در مناقصه باشند در غیر این صورت از آنان دعوت به عمل نخواهد آمد.
ضمنا آگهی های این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شرکت گاز استان خوزستان www.nigc.khgc.ir و همچنین پایگاه ملی مناقصات درج شده است.
روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان
خلاصه :
مناقصه نصب 750 انشعاب فولادی ...
آدرس :
خوزستان, اهواز، میدان شهید بندر، ابتدای بزرگراه اهواز سربندر
منبع :
محلی خوزستان 96.10.23