فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه ...
[ نسخه چاپی ]

فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه ...

شماره آگهی :
200961037000118
نوع آگهی :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
خلاصه :
مناقصه, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه ...