مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب ....
[ نسخه چاپی ]

مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب ....

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:12:24
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/10/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرح آگهی :

شماره فراخوان 110/96/1365  
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
شرکت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد پروژه «عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب خانگی زویه مقابل کوی ملت خیابان شهید جعادله تا بلوار پاسداران» را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود، نمایندگان خود را با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه (که در آن نشانی، تلفن ثابت، تلفن همراه و نمابر قید شده است)، اصل و تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و فیش واریز به مبلغ 700.000 ریال به حساب سیبا شماره 0105155272002 بانک ملی شعبه آناهیتای تهران (کد 965) به نام شرکت مهندسین مشاور ری آب جهت خرید اسناد «مناقصه» تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96.10.27 به آدرس اهواز، کیانپارس، خیابان 17 غربی، خیابان شهید وهابی، شرکت مهندسین مشاور ری آب معرفی نمایند.
ضمنا در صورت نیاز می توانید با شماره 33389605 - 061 تماس حاصل نمایید، شرایط حاکم بر پروژه به شرح ذیل می باشد:
1- کارفرما: شرکت آب و فاضلاب اهواز                             2- دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور ری آب
3- محل اجرای پروژه اهواز                                              4- برآورد هزینه اجرای کار : 6.981.064.347 ریال
5- محل تامین اعتبار: درآمدهای غیرعمرانی (جاری)        6- مدت اجرای کار: 3 ماه
7- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به میزان 349.053.000 ریال می باشد.
8- رشته و پایه کاری: پایه 5 رشته آب، با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار به شماره 30593 مورخ 94.03.05 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
9- تاریخ و محل تسلیم پاکت های تکمیل شده مناقصه (الف، ب و ج):
روز شنبه مورخ 96.11.14 حداکثر تا ساعت 10 صبح
اهواز، کیانپارس خیابان 5 غربی، نبش خرداد، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز
10- تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف، ب و ج): روز شنبه مورخ 96.11.14 ساعت 11 صبح، اهواز، کیانپارس، خیابان 5 غربی، نبش خرداد، طبقه سوم، دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

خلاصه :
مناقصه, مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات فاضلاب ....
آدرس :
خوزستان, اهواز
منبع :
محلی خوزستان 96.10.23