استعلام تعدادی لباس فرم و متعلقات...
[ نسخه چاپی ]

استعلام تعدادی لباس فرم و متعلقات...

شماره آگهی :
12961406000107
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 15:49:09
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
شرح آگهی :
استعلام؟
شماره نیاز: 12961406000107
نام دستگاه خریدار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
تاریخ اعتبار نیاز: 96.12.27 ساعت: 10:00
شرح کلی نیاز: تعدادی لباس فرم و متعلقات جهت پرسنل دیسپاچینگ مطابق با مشخصات و شرایط مندرج در فرم پیوست
گروه کالا: پوشاک و کفش
تاریخ نیاز به کالا: 97.01.22
مشخصات کالای مورد: ذکر برند پیشنهادی توسط پیشنهاد دهنده در سامانه همزمان با ارائه قیمت به همراه مهر و امضاء فرم ضمیمه و بارگذاری الزامی می باشد.
تعدادمورد نیاز: 5
واحد شمارش: قلم کالا
توضیحات خریدار: محل تحویل کالا انبار شرکت برق و هرگونه هزینه حمل و ... تا تحویل کالا به انبار شرکت برق منطقه ای به عهده فروشنده بوده و پرداخت هرگونه وجهی 30 روز پس از تحویل کالا و تائید و صدور رسید انبار صورت خواهد پذیرفت
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
خلاصه :
استعلام,استعلام تعدادی لباس فرم و متعلقات...
آدرس :
کرمان, -
منبع :
سایت 96.12.22