استعلام 17 جفت کفش
[ نسخه چاپی ]

استعلام 17 جفت کفش

شماره آگهی :
12961406000108
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 15:49:19
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/27
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
شرح آگهی :
استعلام ؟
شماره نیاز 12961406000108
نام دستگاه خریدار:  شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
تاریخ پایان اعتبار: 96.12.27
ساعت 10
استان محل تحویل: کرمان
شهر محل تحویل: کرمان
شرح کلی نیاز:  17 جفت کفش مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در فرم پیوست
تاریخ نیاز به کالا: 97.01.22
مشخصات کالای مورد ذکر برند پیشنهادی توسط پیشنهاددهنده در سامانه همزمان با ارائه قیمت به همراه مهر و امضاء فرم ضمیمه و بارگذاری الزامی می باشد.
تعداد مورد نیاز: 17 جفت
توضیحات خریدار محل تحویل کالا انبار شرکت برق و هرگونه هزینه حمل و... تا تحویل کالا به انبار شرکت برق منطقه ای به عهده فروشنده بوده و پرداخت هرگونه وجهی 30 روز پس از تحویل کالا و تائید و صدور رسید انبار صورت خواهد پذیرفت.
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.


خلاصه :
استعلام, استعلام 17 جفت کفش
آدرس :
کرمان, -
منبع :
سایت 96.12.22