استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 125...
[ نسخه چاپی ]

استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 125...

شماره آگهی :
11961037000930
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 15:50:49
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/25
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
شرح آگهی :
استعلام؟
شماره نیاز: 11961037000930
نام دستگاه خریدار: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
تاریخ اعتبار نیاز: 96.12.25 ساعت: 10:00
شرح کلی نیاز: لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 125
اطلاعات کالاهای مورد نیاز:
ردیف کد کالا
نام کالا
واحد شمارش
تعداد/مقدار تاریخ نیاز
1 0973100151490063 لوله pe80  پلی اتیلن سنگین قطر 125 mm فشار 10  atm دو لایه متری نام تجارتی آبریز خراسان مرجع عرضه کننده بنیاد لوله آبریز خراسان
متر 500 96.12.29
توضیحات خریدار: - کرایه بارگیری، حمل و هزینه های باربری، تخلیه کالا تا محل تعیین شده، شرکت آبفار فارس (پروژه بلغان) به عهده تامین کننده می باشد.
2- پرداخت بصورت اوراق اسناد خزانه با سررسید تیرماه 1398 می باشد.
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
خلاصه :
استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 125...
آدرس :
فارس, فارس, -
منبع :
سایت 96.12.22