استعلام تجهیزات مورد نیاز ...
[ نسخه چاپی ]

استعلام تجهیزات مورد نیاز ...

شماره آگهی :
129602600000064
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 15:51:03
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دانشگاه ایلام
شرح آگهی :
استعلام
شماره نیاز: 129602600000064
نام دستگاه خریدار: دانشگاه ایلام
تاریخ پایان اعتبار: 96.12.23 ساعت 12
شرح کلی نیاز: دانشگاه ایلام در نظر دارد تجهیزات مورد نیاز خود را طبق مشخصات پیوست خریداری نماید
گروه کالا: محصولات الکترونیکی
تاریخ نیاز به کالا 97.1.31
مشخصات کالای مورد  مطابق لیست پیوست
تعداد مورد نیاز:     1                واحد شمارش سری
توضیحات خریدار  مطابق شرایط مندرج در فرم استعلام پیوستی
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید


خلاصه :
استعلام, تجهیزات مورد نیاز ...
آدرس :
ایلام,
منبع :
سایت 96.12.22