استعلام عملیات بهسازی و تعخمیر و مرمت جاده...
[ نسخه چاپی ]

استعلام عملیات بهسازی و تعخمیر و مرمت جاده...

شماره آگهی :
12963107000148
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 15:53:03
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
شرح آگهی :
استعلام ؟
شماره نیاز: 12963107000148
نام دستگاه خریدار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
تاریخ پایان اعتبار: 1396.12.28 ساعت: 14:00
شرح کلی نیاز: عملیات بهسازی و تعخمیر و مرمت جاده بین باغات دیم مناطق کوهستانی لایزنگان بخش زستاق شهرستان داراب
گروه کالا: خدمات عمومی
تاریخ نیاز به کالا: 1396.12.28
مشخصات کالای مورد عملیات بهسازی و تعخمیر و مرمت جاده بین باغات دیم مناطق کوهستانی لایزنگان بخش زستاق شهرستان داراب
تعداد مورد نیاز:  27 واحد شمارش : کیلومتر
توضیحات خریدار: شرایط پرداخت بر اساس اسناد خزانه اسلامی تاریخ سررسید 98.4.11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
خلاصه :
استعلام, استعلام عملیات بهسازی و تعخمیر و مرمت جاده...
آدرس :
فارس, شیراز
منبع :
سایت 96.12.22