مناقصه خرید 4 قلم شامل 1100 شاخه لوله
[ نسخه چاپی ]

مناقصه خرید 4 قلم شامل 1100 شاخه لوله

شماره آگهی :
41/س ت/96
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 15:53:41
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
نفت و گاز گچساران
شرح آگهی :
نفت و گاز گچساران
مشخصات عمومی
کد:41/س ت/96     
نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: خرید 4 قلم شامل 1100 شاخه لوله "3 و "4 و "6 و "8 گرید B
اسناد مناقصه به انضمام فرمهای ارزیابی كیفی مربوط به خرید 4 قلم شامل 1100 شاخه لوله "3 و "4 و "6 و "8 گرید B قابل دانلود می باشد، لذا خواهشمند است بررسی و پس از تكمیل فرمهای مربوطه ، پیشنهادات خود را تا موعد مقرر ارسال فرمایید.
لازم به ذكر است تاریخ های ذیل به صورت تقریبی بوده و تاریخ دقیق جهت ارائه پاكات پیشنهاد فنی و بازرگانی، مالی و ضمانتنامه به شركتهایی كه حداقل نمره ارزیابی كیفی را كسب نمایند از طریق كمیسیون مناقصات اطلاع رسانی خواهد شد
درضمن قید شماره درخواست بر روی پاكات ومدارک ارزیابی كیفی و پیشنهادات  فنی وبازرگانی و مالی وضمانت نامه ها الزامی می باشد.
توضیحات:
قوانین
تاریخ شروع:     96.12.21     مهلت دریافت اسناد: 97.1.29  
مهلت تحویل پیشنهادات: 97.2.30     
تاریخ بررسی پیشنهادات: 97.3.13
تاریخ انقضاء: 97.3.13

خلاصه :
مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 قلم شامل 1100 شاخه لوله
آدرس :
کهگیلویه و بویراحمد, -
منبع :
سایت 96/12/22