استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی روستا ..
[ نسخه چاپی ]

استعلام اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی روستا ..

شماره آگهی :
11965162000215
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 15:54:43
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1397/01/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان
شرح آگهی :
استعلام
شماره نیاز: 11965162000215
نام دستگاه خریدار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان
تاریخ پایان اعتبار: 97.1.5  ساعت 23
شرح کلی نیاز: اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی روستای بالاجوب از توابع شهرستان نهاوند
ردیف کد خدمت
نام خدمت
واحد اندازه
تعداد/مقدار تاریخ نیاز
 1 ج-42-429 ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
پروژه 1 97.1.5
                        
توضیحات خریدار  براساس شرایط پیوست، پیشنهاد قیمت ارائه گردد. اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه با سررسید 97.6.12 می باشد. حتما شماره تلفن همراه درج گردد
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.خلاصه :
استعلام, اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی روستا ..
آدرس :
همدان,
منبع :
سایت 96.12.22