استعلام آماده سازی طبخ و توزیع غذا
[ نسخه چاپی ]

استعلام آماده سازی طبخ و توزیع غذا

شماره آگهی :
11964248000026
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/12/22 - 2018-03-13 15:55:15
تاریخ شروع :
1396/12/22
نوع پایان آگهی :
1396/12/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مرکز درمانی آموزشی آیت الله طالقانی اراک
شرح آگهی :
استعلام ؟
نام دستگاه خریدار :مرکز درمانی آموزشی آیت الله طالقانی اراک 
تاریخ اعتبار نیاز :   1396.12.24    ساعت: 15
شرح کلی نیاز :آماده سازی طبخ و توزیع غذا و میان وعده و .. طبق شرح و قرارداد پیوست
اطلاعات کالاهای مورد نیاز :
کدخدمت نام خدمت
واحداندازه
تعداد/مقدار تاریخ نیاز
خ-56-562 فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی
سال
1 96.12.27
توضیحات خریدار:تمام شروط استعلام نافذ و الزامی می باشد
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمائید.
خلاصه :
استعلام , استعلام آماده سازی طبخ و توزیع غذا
آدرس :
مرکزی, -
منبع :
سایت 1396/12/22