استعلام احداث شبکه فشار ...
[ نسخه چاپی ]

استعلام احداث شبکه فشار ...

شماره آگهی :
11971209000013
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/01/30 - 2018-04-19 10:24:43
تاریخ شروع :
1397/01/30
نوع پایان آگهی :
1397/02/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی
شرح آگهی :

استعلام ؟
شماره نیاز: 11971209000013
نام دستگاه خریدار: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی 
تاریخ اعتبار نیاز: 1397.02.08 ساعت: 14:15
اطلاعات خدمات مورد نیاز:

ردیف  کدخدمت نام خدمت  واحد اندازه تعداد/مقدار تاریخ نیاز
 1 ت - 35 - 35- 351 تولید، انتقال و توزیع برق متر 1.600 1397.04.29

توضیحات خریدار: احداث 1600 متر شبکه فشار ... روکش دار و نصب  یک .. ه ترانس 100 کاوا برق رسانی به چاه چشمه خان شهرستان گرمه - 50 درصد نقدی و 50 درصد اسناد خزانه 
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

خلاصه :
استعلام, استعلام احداث شبکه فشار ...
آدرس :
خراسان شمالی , گرمه
منبع :
سایت 97.1.30